LeadAir, s.r.o.
Kráľová pri Senci 781
900 50 Kráľová pri Senci
Slovenská republika

IČO: 45710180
DIČ: 2023105480
IČ DPH: nie je platcom DPH 

Telefónne číslo: +421 (0) 903 444 674
E-mail: leadair.training@gmail.com  

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920844061/1100 (EUR)
IBAN: SK31 1100 0000 0029 2084 4061
SWIFT: TATRSKBX