12.02.2013

Prvý kurz v roku 2013 pre budúcich palubných sprievodcov začíname už 18.02.2013!

Začnite svoju kariéru palubnej sprievodkyne, palubného sprievodcu u nás, absolvovaním 14-denného počiatočného bezpečnostného výcviku pre palubných sprievodcov. Výcvik prebieha v súlade s medzinárodným predpisom EU-OPS 1, platným a záväzným v celej Európskej únii. Kurzy sa konajú v Bratislave. Niektoré predmety sa prakticky vyučujú vo výcvikovom centre vo Viedni, prípadne v Prahe (doprava zabezpečená). Kurzy vedú kvalifikovaní inštruktori s dlhoročnou praxou v renomovaných leteckých spoločnostiach, ktorí stále aktívne vykonávajú činnosť a pracujú ako palubní sprievodcovia, vedúci kabín, inštruktori.
Po úspešnom absolvovaní počiatočného bezpečnostného výcviku získate certifikát Attestation of Safety Training. V prípade vašej účasti na výberovom konaní v konkrétnej leteckej spoločnosti vám bude tento certifikát uznaný a je väčšinou spoločností vyžadovaný. Úspešné absolvovanie počiatočného bezpečnostného výcviku je podmienkou pre následné školenia, konajúce sa už v leteckej spoločnosti, na typy lietadiel, ktoré prevádzkuje. Všetci naši absolventi budú automaticky zaradení do našej databázy a budú informovaní o výberových konaniach v slovenských a českých leteckých spoločnostiach. Prácu palubnej sprievodkyne, palubného sprievodcu môžete vykonávať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu o vykonaní práce – v letných mesiacoch vhodná práca pre študentov VŠ!