Pre našich zákazníkov ponúkame kompletné spracovanie prevádzkovej dokumentácie, potrebnej pre získanie Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, v súlade s predpisom EU-OPS 1.

Spoločnosť LeadAir, s.r.o. ponúka spracovanie "na mieru" pre nasledujúce prevádzkové príručky, rozdelené na:

  • Časť A - všeobecné / základné ustanovenia
  • Časť B - záležitosti prevádzky letúna
  • Časť C - traťové a letiskové pokyny a informácie
  • Časť D - výcvik

 

Okrem toho pre vás spracujeme:

  • Príručku kvality
  • Bezpečnostný program
  • Príručku riadenia zachovania letovej spôsobilosti
  • Program prevencie nehôd a bezpečnosti letov.