Počiatočný bezpečnostný výcvik

Začnite svoju kariéru palubnej sprievodkyne, palubného sprievodcu u nás, absolvovaním 14-denného počiatočného bezpečnostného výcviku pre palubných sprievodcov. Výcvik prebieha v súlade s medzinárodným predpisom EU-OPS 1, platným a záväzným v celej Európskej únii. Kurzy sa konajú v Bratislave. Niektoré predmety sa prakticky vyučujú vo výcvikovom centre vo Viedni, prípadne v Prahe (doprava zabezpečená). Kurzy vedú kvalifikovaní inštruktori s dlhoročnou praxou v renomovaných leteckých spoločnostiach, ktorí stále aktívne vykonávajú činnosť a pracujú ako palubní sprievodcovia, vedúci kabín, inštruktori.
Po úspešnom absolvovaní počiatočného bezpečnostného výcviku získate certifikát Attestation of Safety Training. V prípade vašej účasti na výberovom konaní v konkrétnej leteckej spoločnosti vám bude tento certifikát uznaný a je väčšinou spoločností vyžadovaný. Úspešné absolvovanie počiatočného bezpečnostného výcviku je podmienkou pre následné školenia, konajúce sa už v leteckej spoločnosti, na typy lietadiel, ktoré prevádzkuje. Všetci naši absolventi budú automaticky zaradení do našej databázy a budú informovaní o výberových konaniach v slovenských a českých leteckých spoločnostiach. Prácu palubnej sprievodkyne, palubného sprievodcu môžete vykonávať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu o vykonaní práce – v letných mesiacoch vhodná práca pre študentov VŠ.

Spoločnosť LeadAir, s.r.o. má Leteckým úradom Slovenskej republiky schválený Počiatočný bezpečnostný výcvik v trvaní 106 hodín, podľa predpisu EU-OPS 1.

Výcvik pozostáva z nasledujúcich tém:
- požiarny a dymový vycvik (hasenie požiaru na palube lietadla, dym na palube)
- výcvik prežitia vo vode
- výcvik prežitia v nehostinných oblastiach
- zdravotnícke aspekty a poskytnutie prvej pomoci na palube lietadla
- štandardné prevádzkové postupy, správanie sa k cestujúcim
- komunikácia a psychológia
- disciplína a zodpovednosti
- optimalizácia činnosti posádky
- preprava nebezpečného tovaru
- bezpečnostný výcvik
- odborná terminológia v anglickom jazyku
- reprezentovanie spoločnosti a vystupovanie na verejnosti
- gastronómia a predaj na palube.

 Vstupné požiadavky:
- minimálny vek 18 rokov
- pokročilá znalosť anglického jazyka (vstupný písomný test s výsledkom nad 50 %)
- prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
- psychická a fyzická zdatnosť, prehlásenie o schopnosti plávať
- bez záznamu v registri trestov
- príjemný vzhľad a spoločenské vystupovanie
- výška od 157 cm do 190 cm
- úspešné absolvovanie vstupného pohovoru.