Študijné mariály

  • "In-flight English for Cabin Crew" - užitočné frázy a slovná zásoba pre použitie na palube lietadla (cena 20,- EUR)

  • "LeadAir Manual for Cabin Crew" - informácie potrebné pre úspešné zvládnutie počiatočného bezpečnostného výcviku (cena 35,- EUR)