Kurz prvej pomoci a použitie defibrilátora

Lekárom vedené odborné školenie prvej pomoci, resuscitácie s praktickým nácvikom na figuríne Ambu-man a súčasne školenie na obsluhu defibrilátora  zamestnancov z rôznych pracovných odvetví, prispôsobený povahe povolania s vydaním certifikátu o úspešnom absolvovaní. Minimálný počet účastníkov v jednom kurze je 10 osôb. Koncepčne ucelená osnova výuky aj s praktickým nácvikom je obsiahnutá v 6-tich hodinách školenia.
Použitie defibrilátora je opodstatnené pri život ohrozujúcej poruche srdcového rytmu (fibrilácii srdcových komôr). Tieto nepravidelné sťahy srdcového svalu je potrebné pri kardiopulmonálnej resuscitácii obnoviť. Defibrilátor je schopný pomocou elektrického výboja obnoviť správny srdcový rytmus. Elektrický výboj spôsobí prerušenie nekoordinovaných signálov posielaných do srdcového svalu a umožní opätovný návrat do pôvodného rytmu. Automatické defibrilátory sa najčastejšie využívajú vo verejných inštitúciách, kde písomnými inštrukciami alebo zvukovými povelmi informujú používateľov prístroja o spôsobe použitia na záchranu života osoby postihnutej fibriláciou srdcového svalu.
Zároveň zabezpečujeme výber, dodanie, kúpu a osadenie automatického defibrilátora vo vašej organizácii, prípadne na vašom pracovisku.